معنی ارامش

حل جدول

ارامش

سکون،فراغ،آسودگی،راحتی


مایه ارامش

تفاهم

سکینه


ارامش بخشیدن

تسلی دادن


رنگ ارامش

آبی


فاقد ارامش

ناامن

فارسی به عربی

ارامش

سلام، صمه، عزاء، فتره الهدوء، موازنه، هدوء


ارامش طلبی

مبدا السلام


ارامش طلب

سلمی


ارامش دادن

صمه

فارسی به آلمانی

ارامش طلب

Pazifist, Pazifist [noun]


ارامش طلبی

Pazifismus

اسپانیایی به فارسی

pacifista

صلح جو، ارامش طلب، صلح جو، ارامش طلب.

انگلیسی به فارسی

Equilibrium

ارامش- توازن

سوئدی به فارسی

lgm ldhet

ارامش، سکون،

معادل ابجد

ارامش

542

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری