معنی اراستن

اراستن
معادل ابجد

اراستن در معادل ابجد

اراستن
  • 712
حل جدول

اراستن در حل جدول

فارسی به عربی

اراستن در فارسی به عربی

  • اجاص مجفف، اکس، ثوب، جمیل، جهز، حلیه، رتب، رتبه، شجاع، صور، طابق، طرز، عاده، عریس، مدی، مرتب، ملابس، نعمه، هاله. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

اراستن در فارسی به آلمانی

  • Angewohnheit [noun], Anmut (f), Aufräumen, Backpflaume (f), Gewohnheit [noun], Gnade (f), Grazie (f), Ordentlich, Zustand [noun], Nett, Niedlich. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید