معنی ارابه

ارابه
معادل ابجد

ارابه در معادل ابجد

ارابه
  • 209
حل جدول

ارابه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ارابه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • درشکه، دلیجان، کالسکه، گاری، گردونه
فرهنگ معین

ارابه در فرهنگ معین

  • (اَ رّ بِ) (اِ. ) گاری با دو چرخ که از چوب می ساختند و برای حمل بار از آن استفاده می کردند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ارابه در لغت نامه دهخدا

  • ارابه. [اَ را / اَرْ را ب َ / ب ِ] (اِ) گردون. (برهان قاطع). گردونه. بارکش. گاری. گردون که از چوب سازند و بر آن بار کشند. صاحب بهار عجم گوید که ارابه به الف و بای موحده و عرابه به عین مهمله و بای موحده هر دو غلط است آنچه بتحقیق پیوسته صحیح عراده به عین مهمله و دال مهمله است. مؤلف غیاث اللغات گوید که چون در برهان و جهانگیری غرده به فتح غین معجمه و دال مهمله بمعنی گردون چوبی نوشته است به این دلیل غراده صحیح باشد بفتح غین معجمه مزید علیه غرده ٔ مذکور و اینچنین زیادت الف در فارسی بسیار آمده و بقول برهان که اهل لسان است دریافت میشود که ارابه بمعنی گردون لفظ علیحده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ارابه در فرهنگ عمید

  • وسیلۀ نقلیۀ چرخ‌دار که بیشتر برای حمل‌ونقل بار به کار می‌رود، گردونه، گاری،
    * ارابهٴ جنگی: [قدیمی] گردونه یا وسیله‌ای که در جنگ به کار می‌رود، مانند تانک، زره‌پوش،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ارابه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ارابه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ارابه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

ارابه در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

ارابه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید