معنی ادیم

ادیم
معادل ابجد

ادیم در معادل ابجد

ادیم
 • 55
حل جدول

ادیم در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ادیم در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خوان، سفره، سماط، نطع، چرم
فرهنگ معین

ادیم در فرهنگ معین

 • چرم دباغی شده، پوست خوشبوی سرخ رنگ، روی زمین، سفره غذا. [خوانش: (اَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ادیم در لغت نامه دهخدا

 • ادیم. [اَ] (ع اِ) چرم. || مطلق پوست دباغت داده. (غیاث اللغات). چرم مهیا و ساخته:
  بیاورد پس مشکهای ادیم
  بگسترد بر وی همه زر و سیم.
  فردوسی.
  تا خبر شد سوی سیمرغ که بازان ترا
  از ادیم است بپای اندر بربسته دوال.
  فرخی.
  تا نکردند در بن چه سخت
  پاک نامد ز آب هیچ ادیم.
  ابوحنیفه ٔ اسکافی.
  اسبی بلند برنشستی تا بناگوش و زیر بند و پاردُم و ساخت آهن سیمکوفت سخت پاکیزه و جناغی ادیم سپید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 364). و در اندرون وی مسجد دیگر بناکردند یک خشت از زر سرخ و یک خشت از سیم، دیوار ویرا غلافی کردند از ادیم سرخ. توضیح بیشتر ...
 • ادیم. [اَ] (اِخ) بطنی از خولان. (سمعانی).

 • ادیم. [اَ] (اِخ) نامی از نامهای اسب از آن جمله نام اسب ابرش کلبی. توضیح بیشتر ...
 • ادیم. [اَ] (اِخ) موضعی است در بلاد هُذیل. ابوجُندب گوید:
  و احیاءُ لدی سعدبن بکر
  بأملاح فظاهرهالادیم.
  (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • ادیم. [اُ دَ] (اِخ) زمینی است مجاور تثلیث بدان سوی السراه بین تهامه و یمن، که در قدیم از دیار جهینه و جَرم بود. || موضعی نزدیک وادی القری از دیار عُذره که در آنجا با بنی مره جنگی واقع شده است. (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • ادیم. [اُ دَی ْ ی ِ] (اِخ) زمینی مابین سراه و تهامه و یمن و موضعی است نزدیک وادی القری. توضیح بیشتر ...
 • ادیم. [اُ دَ] (اِخ) الثعلبی. صحابی است.

فرهنگ عمید

ادیم در فرهنگ عمید

 • پوست دباغی‌شده، چرم: بر همه عالم همی‌تابد سهیل / جایی انبان می‌کند جایی ادیم (سعدی: ۱۵۷)،
  پوست،
  [مجاز] روی چیزی، سطح: ادیم زمین سفرهٴ عام اوست / چه دشمن بر این خوان یغما چه دوست (سعدی۱: ۳۳)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ادیم در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

ادیم در فرهنگ فارسی آزاد

 • اَدِیم، پوست، سفره،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید