معنی ادواری

ادواری
معادل ابجد

ادواری در معادل ابجد

ادواری
  • 222
حل جدول

ادواری در حل جدول

فرهنگ معین

ادواری در فرهنگ معین

  • (اَ) [ع - فا.] (ص نسب.) نوبتی، دوره ای.
فرهنگ عمید

ادواری در فرهنگ عمید

  • امری که نوبت‌به‌نوبت و گاه‌به‌گاه صورت می‌گیرد، نوبتی: جنون ادواری،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ادواری در فارسی به انگلیسی

  • Cyclic, Discontinuous, Intermittent, Periodic
فارسی به ترکی

ادواری در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

ادواری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دورکی زمانیک (صفت) منسوب به ادوار نوبتی. امری که نوبت به نوبت و دوره بدوره صورت میگیرد. یا جنون ادواری دیوانگیی که گاه بگاه و در دره های معین بروز میکند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید