معنی ادواری

فرهنگ عمید

ادواری

امری که نوبت‌به‌نوبت و گاه‌به‌گاه صورت می‌گیرد، نوبتی: جنون ادواری،

فارسی به انگلیسی

ادواری‌

Cyclic, Discontinuous, Intermittent, Periodic

فارسی به ترکی

ادواری‬

sırayla, nöbetleşe

فرهنگ فارسی هوشیار

ادواری

دورکی زمانیک (صفت) منسوب به ادوار نوبتی. امری که نوبت به نوبت و دوره بدوره صورت میگیرد. یا جنون ادواری دیوانگیی که گاه بگاه و در دره های معین بروز میکند.

فرهنگ معین

ادواری

(اَ) [ع - فا.] (ص نسب.) نوبتی، دوره ای.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

معادل ابجد

ادواری

222

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری