معنی ادوارد

ادوارد
معادل ابجد

ادوارد در معادل ابجد

ادوارد
 • 216
حل جدول

ادوارد در حل جدول

 • شاه کهن انگلستان
لغت نامه دهخدا

ادوارد در لغت نامه دهخدا

 • ادوارد. [اِ] (اِخ) (دریاچه ٔ. ) دریاچه ٔ کوچکی به افریقا، که دریاچه ٔ آلبرنیانزا بدان پیوندد. توضیح بیشتر ...
 • ادوارد. [اِ] (اِخ) (جزیره ٔ پرنس. ) رجوع به پرنس ادوارد شود. توضیح بیشتر ...
 • ادوارد. [اِ] (اِخ) اول یا ادوارد قدیم. پادشاه آنگلوساکسن (901- 924م. ). || ادوارد دوم، یا شهید، پادشاه آنگلوساکسن (975- 978م. ). || ادوارد سوم لوکنفسور، پادشاه آنگلوساکسن در 1042م. (1004- 1066م. ). توضیح بیشتر ...
 • ادوارد. [اِ] (اِخ) اول، پادشاه انگلستان (1272- 1307م. ). وی گالواها رامغلوب کرد، با اسکاتلندیان جنگ سخت داد و چون به آزادی پارلمانی احترام میگذاشت، بدو لقب ژوستینین بریتانیا داد (1239- 1307م. ). و رجوع به تاریخ مغول ص 204 و 245 و 283 شود. || ادوارد دوم، پادشاه انگلستان (1307- 1327م. ). پسر ادوارد اول و شوهر ایزابل، دختر پادشاه فرانسه فیلیپ لوبِل است. وی پس از منازعات ممتد با اشرافیت بریتانیا کشته شد. (1284- 1327م. ). || ادوارد سوم، پادشاه انگلستان (1327- 1377م. توضیح بیشتر ...
 • ادوارد. [اِ] (اِخ) پسر ژان اول، پادشاه پرتقال در 1432م. وی قانون «کُد» را انتشار داد (1391- 1438م. ). توضیح بیشتر ...
 • ادوارد. [اِ] (اِخ) پسر ادوارد سوم، پرنس دُگال که بمناسبت رنگ سلاح خویش به پرنس نوار (شاهزاده ٔ سیاه) مشهور گردید. وی در جنگ پواتیِه پیروزشد و ژان لُبُن را بزندان افکند (1330- 1376م. ). توضیح بیشتر ...
 • ادوارد. [اِ] (اِخ) ل ُ لی برال. کنت ساوآ (1323- 1329م. ) وی متحد وفی فرانسه بود. توضیح بیشتر ...
 • ادوارد. [اِ] (اِخ) (کودکان. ) پرده ٔ نقاشی عمل پُل دُلارُش. این پرده ادوارد پنجم و دوک دُیُرک را که در اطاقی در برج لندن توقیف شده اند، نشان میدهد هر دو شاهزاده بر تخت خواب نشسته اند و از سیمای ادوارد پنجم، رنج درونی و حزن او آشکار است و بجامه ٔ سیاه ملبس است، دستهای وی بهم ملحق و سراو خم است و بشانه ٔ برادر خود تکیه کرده است و او جامه ای از مخمل سیاه در بر دارد و کتاب ادعیه ٔ خود رابر زانوان برادر ارشد بازگذاشته و او را وادار بخواندن کتاب داشته و ناگهان آواز شوم کلید توجه او را جلب کرده و وی سر را بطرف در که از آنجا شعاعی داخل شده است، برگردانیده است و سگی کوچک نیز بهمان جهت مینگرد، گوشها را بلند دارد و منتظر دخول کسان است. توضیح بیشتر ...
 • ادوارد. [اِ] (اِخ) پلانتاژنه. از خاندان سلاطین پلانتاژنه پسر دوک کلارنس (ژُرژ) و مادر او دختر کنت وارویک مسماه به ایزابل است. او از طرف جد خویش بکنتی وارویک تعیین شد ودر 1485 م. چون بدعوی حق وراثت حکومت برخاست هانری هفتم او را دستگیر و محبوس ساخته و در 1499م. بکشت. (قاموس الاعلام ترکی). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید