معنی ادن

ادن
معادل ابجد

ادن در معادل ابجد

ادن
  • 55
حل جدول

ادن در حل جدول

  • گوژپشت، مرد خمیده کوتاه دست
  • مرد خمیده کوتاه دست
  • گوژ پشت، مرد خمیده کوتاه دست
لغت نامه دهخدا

ادن در لغت نامه دهخدا

  • ادن. [اَ دَن ن] (ع ص) کوزپشت (مرد). مرد خمیده. (مؤید الفضلاء). مرد خمیده پشت. (آنندراج). آنک پشت وی به دو درآمده بود. (تاج المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء). قوزپشت. سینه و پشت به اندرون رفته. || پشت فرونشسته. || آنکه گردنش بدوش فروشده باشد. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). || کوتاه دستها (اسب). اسبی کوتاه دست. (تاج المصادر بیهقی). || بیت ادن ّ؛ خانه ٔ پست. مؤنث: دَنّاء. توضیح بیشتر ...
  • ادن. [اِ دِ] (اِخ) (ایتونای رومیان است) شطی است در انگلستان که بخلیج سُلوَی و بحر ایرلند ریزد و از کارلیل تا مصب وی قابل کشتی رانی است. طول مسیر آن تقریباً 100 هزار گز است. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

ادن در عربی به فارسی

  • محکوم کردن , محکوم شدن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه