معنی ادمیرال

حل جدول

ادمیرال

دریاسالار، امیرالبحر، فرمانده کشتی ها و نیروهای دریایی

فرهنگ فارسی هوشیار

وایس ادمیرال

انگلیسی دریابان

معادل ابجد

ادمیرال

286

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری