معنی اختفا

اختفا
معادل ابجد

اختفا در معادل ابجد

اختفا
  • 1082
حل جدول

اختفا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اختفا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اخفا، استتار، پنهانی، غیبت، ناپیدایی، نهان‌سازی
فرهنگ عمید

اختفا در فرهنگ عمید

  • پنهان شدن، نهان شدن، پوشیده شدن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اختفا در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

اختفا در فارسی به انگلیسی

  • Concealment, Elusion, Furtiveness, Hiding, Secrecy, Stealth
فارسی به عربی

اختفا در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

اختفا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) نهان گردیدن پوشیده گردیدن پنهان شدن استتار تواری.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه