معنی احلام

احلام
معادل ابجد

احلام در معادل ابجد

احلام
 • 80
حل جدول

احلام در حل جدول

 • خواب‌های پریشان، توهمات
 • خواب های پریشان، توهمات
مترادف و متضاد زبان فارسی

احلام در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اوهام، خواب، رویا، شوریده‌خواب‌ها، بردباران، شکیبایان، صابران، صابرین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

احلام در فرهنگ معین

 • (اِ. ) شکیبایی ها، وقارها، خِردها، جمع حلم، خواب ها، خواب های شیطانی، (ص. ) جمع حلیم، بردباران. [خوانش: (اَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

احلام در لغت نامه دهخدا

 • احلام.[اِ] (ع مص) احلام مراءه؛ فرزندان حلیم زادن زن.

 • احلام. [اَ] (ع اِ) ج ِ حِلْم. بردباریها. سکون ها. وقارها. عقلها. || ج ِ حُلْم. خوابهای شیطانی. (ملخص اللغات حسن خطیب). بنات اللیل. (المرصع). بنات الکری. (المرصع). خوابها. خواب های شوریده که آن را تعبیری نتوان کرد. (مؤیدالفضلاء). خوابهای پریشان. هر آنچه شخص خفته در خواب بیند. || ج ِ حُلْم، بمعنی آرمیدن در خواب، و آن علامت بلوغ است. || ج ِ حلیم. بردباران. || اجسام. و واحد آن نیامده است. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

احلام در فرهنگ عمید

 • [جمعِ حِلم] = حِلم

  [جمعِ حُلم] = حُلم
فرهنگ فارسی هوشیار

احلام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (تک: حلم) خواب ها، شوریده خواب ها، آهستگی ها (تک: حلیم) بردباران خوابهای شیطان. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید