معنی احسان

احسان
معادل ابجد

احسان در معادل ابجد

احسان
 • 120
حل جدول

احسان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

احسان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انعام، بخشش، خوبی، دهش، عطا، محاسن، مرحمت، منت، نواخت، نوال، نوع‌پروری، نوع‌دوستی، نیکخواهی، نیکوکاری، نیکویی، نیکی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

احسان در فرهنگ معین

 • (مص م. ) نیکی کردن، بخشش کردن، (اِمص. ) نیکوکاری، بخشش. [خوانش: (اِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

احسان در لغت نامه دهخدا

 • احسان. [اِ] (ع مص) خوبی. نیکی. صنیع. نیکوکاری. بخشش. بِرّ. ید. دست. ازداء. انعام. افضال. نیکی کردن. نیکوئی کردن:
  به دو سه بوسه رها کن این دل از گرم و خباک
  تا بمن احسانت باشد احسن اﷲ جزاک.
  رودکی.
  دست سخن ببست و بمن دادش
  هرگز چنین نکرد کس احسانی.
  ناصرخسرو.
  این چنین احسان بر خلق کرا باشد
  جز کسی را که ندارد ز جهان ثانی.
  ناصرخسرو.
  مرا حسّان اوخوانند ازیراک
  من از احسان او گشتم چو حسّان.
  ناصرخسرو.
  سخا و علم و حلم و خلق نیکو
  عطا و فضل و اصل و عدل واحسان. توضیح بیشتر ...
 • احسان. [اِ] (اِخ) لنگرگاهی است بعدن.

 • احسان. [اِ] (اِخ) میرزا نواب ظفرخان. صاحب قاموس الاعلام گوید: او یکی از شعرا و امرای هندوستان است و وقتی ولایت کابل داشت و وی را دیوانی بفارسی است. وفات وی به سال 1073 هَ. ق. بوده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

احسان در فرهنگ عمید

 • نیکی کردن، نیکی، نیکوکاری،

  [مجاز] بخشش،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

احسان در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

احسان در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

احسان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

احسان در فارسی به عربی

نام های ایرانی

احسان در نام های ایرانی

 • دخترانه و پسرانه، نیکی، نیکویی
عربی به فارسی

احسان در عربی به فارسی

 • خیر خواهی , نیک خواهی , نوع پرستی , سخاوتمندی , التفات , توجه , مرحمت , مساعدت , طرفداری , مرحمت کردن , نیکی کردن به , طرفداری کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

احسان در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

احسان در فرهنگ فارسی آزاد

 • اِحْسان، نیکی کردن، بخشش کردن، نیکی، بخشش، نیکو کاری،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید