معنی اجنه

اجنه
معادل ابجد

اجنه در معادل ابجد

اجنه
  • 59
حل جدول

اجنه در حل جدول

فرهنگ معین

اجنه در فرهنگ معین

  • (اَ جِ نُِ) [ع. اجنه] (اِ. ) در عربی جمع جنین و در فارسی به غلط جمع جن گویند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اجنه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

اجنه در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

اجنه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

اجنه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (تک: جنین) زه ها (جنین زه) رمن نادرست از جنی رمن درست جنه است پریان (اسم) در عربی جمع: جنین و در تداول فارسی زبانان بغلط جمع: جن است و معنی پریان از آن اراده میشود. توضیح (جن) خود اسم جمع و مفرد آن جنی بزیادت یا ء مشدد است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید