معنی اجتهاد

اجتهاد
معادل ابجد

اجتهاد در معادل ابجد

اجتهاد
  • 414
حل جدول

اجتهاد در حل جدول

  • استنباط مسائل شرعی از قرآن و احادیث و اخبار
مترادف و متضاد زبان فارسی

اجتهاد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • فقاهت، مجتهدی، مرجعیت، استنباط، استادی، جهد، کوشش
فرهنگ معین

اجتهاد در فرهنگ معین

  • (مص ل. ) سعی کردن، کوشیدن، 2- (اِمص. ) سعی، کوشش، استنباط مسایل شرعی از قرآن و حدیث. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اجتهاد در لغت نامه دهخدا

  • اجتهاد. [اِ ت ِ] (ع مص) تجاهد. جهد کردن. (زوزنی). کوشیدن. بکوشیدن. (تاج المصادر). || کوشش. جدّ. جهد. سعی. کدّ: این اجتهاد بجای آوردم. (کلیله و دمنه). || رأی صواب جستن. (زوزنی). صواب جستن. (تاج المصادر). || استنباط مسائل شرعیه بقیاس از کلام اﷲ و حدیث و اجماع به شرائطی که در کتب اصول مسطور است چنانچه واقفیت کما حقّه از محاورات لسان عرب و علم صرف و نحو در شأن نزول آیات و علم حدیث داشته باشد. (غیاث). در تعریفات آمده: اجتهاد در لغت بذل وُسعو طاقت است و در اصطلاح به کار انداختن فقیه است قوه و سعی و وسع خود را برای کسب ظنّی بحکم شرع. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اجتهاد در فرهنگ عمید

  • جهد کردن، کوشش کردن، کوشیدن،
    (فقه) استنباط مسائل شرعی از قرآن، احادیث، و اخبار،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اجتهاد در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

اجتهاد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • تجاهد، جهد کردن، کوشیدن، کوشش، سعی
فرهنگ فارسی آزاد

اجتهاد در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِجْتِهاد، کوشش و جد وجهد کردن، در اصطلاح فقهی استنباط مسائل شرعیه از قرآن و احادیث و اِجماع و قیاس و رأی که نزد اهل سُنّت خاصِّ مؤسسین مذاهب اَربعهء آنهاست و در تَشَیُّع خاص هر عالم ذی صلاحیت،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید