معنی اجاره نامه

اجاره نامه
معادل ابجد

اجاره نامه در معادل ابجد

اجاره نامه
  • 306
حل جدول

اجاره نامه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

اجاره نامه در لغت نامه دهخدا

  • اجاره نامه. [اِ رَ / رِ م َ / م ِ] (اِ مرکب) اجاره نامچه.

فرهنگ عمید

اجاره نامه در فرهنگ عمید

  • سندی که در آن حدود، شرایط، و اجاره‌بها نوشته می‌شود،
فارسی به انگلیسی

اجاره نامه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

اجاره نامه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

اجاره نامه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) چک و سند و قباله اجاره ملکی یا کالایی اجاره نامه.
فارسی به آلمانی

اجاره نامه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید