معنی اثنا

اثنا
معادل ابجد

اثنا در معادل ابجد

اثنا
  • 552
حل جدول

اثنا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

اثنا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بین، حین، خلال، ضمن، طی، هنگام
فرهنگ عمید

اثنا در فرهنگ عمید

  • هنگام، زمان، حین،

    [قدیمی] میانه‌ها، وسط‌ها،
  • ثنا گفتن، ستودن،
فارسی به انگلیسی

اثنا در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

اثنا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جمع: ثنی تاه ها لاها نوردها میانه ها. یا در اثنای. در خلال در میان در طی. یا در این اثنا ء. در این بین در این میان در این هنگام. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه