معنی اتیلن

اتیلن
معادل ابجد

اتیلن در معادل ابجد

اتیلن
  • 491
حل جدول

اتیلن در حل جدول

  • گاز آلى دوکربنى
فرهنگ معین

اتیلن در فرهنگ معین

  • (اِ لِ) [فر. ] (اِ. ) گازی است بی رنگ، کم رایحه و آن را به وسیله اخراج آب از الکل به وسیله اسید سولفوریک به دست می آورند و آن در ترکیب گاز روشنایی داخل است. نشانه آن در شیمی 4 H 2 C و وزن مخصوص آن 97/0 است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اتیلن در فرهنگ عمید

  • گازی بی‌رنگ، با بوی زننده، قابل اشتعال، و دارای شعلۀ بسیار که از تقطیر مواد آلی خصوصاً چربی‌ها به‌دست می‌آید و مادۀ اولیه در تهیۀ بسیاری از پلاستیک‌هاست،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

اتیلن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) گازیست بی رنگ کم رایحه و آنرا بوسیله اخراج آب از الکل بوسیله اسید سولفوریک بدست میاورند و آن در ترکیب گاز روشنایی داخل است. وزن مخصوص آن 97 ,. است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه