معنی اتیلن

فرهنگ معین

اتیلن

(اِ لِ) [فر.] (اِ.) گازی است بی رنگ، کم رایحه و آن را به وسیله اخراج آب از الکل به وسیله اسید سولفوریک به دست می آورند و آن در ترکیب گاز روشنایی داخل است. نشانه آن در شیمی 4 H 2 C و وزن مخصوص آن 97/0 است.

فرهنگ عمید

اتیلن

گازی بی‌رنگ، با بوی زننده، قابل اشتعال، و دارای شعلۀ بسیار که از تقطیر مواد آلی خصوصاً چربی‌ها به‌دست می‌آید و مادۀ اولیه در تهیۀ بسیاری از پلاستیک‌هاست،

فرهنگ فارسی هوشیار

اتیلن

(اسم) گازیست بی رنگ کم رایحه و آنرا بوسیله اخراج آب از الکل بوسیله اسید سولفوریک بدست میاورند و آن در ترکیب گاز روشنایی داخل است. وزن مخصوص آن 97 ,. است.

لغت نامه دهخدا

تتراکلرور اتیلن

تتراکلرور اتیلن. [ت ِ ل ُ رِ اِ ل ِ] (اِ) مایعی است که در 121 درجه حرارت بجوش می آید. خاصیت سمی و درجه ٔ جذب شدن آن از تتراکلرور دوکربن کمتر است و در کرمهای پرندگان مخصوصاً «هتراکیس » کبوتر بمقدار 0/1- 0/2 سانتی متر مکعب برای هر کیلوگرم وزن حیوان بسیار مؤثر و بعلاوه در مورد آسکاریس و «ان سینر» سگ و گربه و سایر کرمهای مدور حیوانات نیز تأثیر دارد. (از درمانشناسی احمد عطایی ص 418). رجوع به تتراکلروردوکربن شود.

انگلیسی به فارسی

polyethylene

چند اتیلن

پلی اتیلن


Ethylene benzoate

اتیلن بنزوات


Ethylene glycol

اتیلن گلیکل


polythene

پلی اتیلن

معادل ابجد

اتیلن

491

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری