معنی اتوبان

اتوبان
معادل ابجد

اتوبان در معادل ابجد

اتوبان
  • 460
حل جدول

اتوبان در حل جدول

  • بزرگ راه، آزادراه
  • بزرگراه، آزادراه، شاهراه، جاده
مترادف و متضاد زبان فارسی

اتوبان در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

اتوبان در فرهنگ معین

  • (اُ) [آلما. ] جاده پهن ماشین رو دو طرفه، آزادراه، بزرگ راه (فره). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

اتوبان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

اتوبان در فارسی به ترکی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید