معنی اتقیا

اتقیا
معادل ابجد

اتقیا در معادل ابجد

اتقیا
  • 512
حل جدول

اتقیا در حل جدول

فرهنگ عمید

اتقیا در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

اتقیا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جمع: تقی پرهیزکاران ترس کاران پارسایان.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه