معنی اتقان

اتقان
معادل ابجد

اتقان در معادل ابجد

اتقان
  • 552
حل جدول

اتقان در حل جدول

  • محکم کردن، استواری، استوار کردن
فرهنگ معین

اتقان در فرهنگ معین

  • (مص م. ) محکم کردن، استوار کردن، (اِمص. ) استواری. [خوانش: (اِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اتقان در لغت نامه دهخدا

  • اتقان. [اِ] (ع مص) کاری محکم کردن. (مؤید) (زوزنی) (تاج المصادر). استوارکردن کار. (مؤید) (منتهی الارب). استواری. اِحکام.
    - اتقان صُنع، در اصطلاح حکمت، اتقان شناختن ادلّه است با علل و ضبط قواعد کلیه است با جزئیات آنها و گفته اند اتقان شناختن است از روی یقین. (تعریفات). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اتقان در فرهنگ عمید

  • محکم کردن، استوار کردن کاری، استواری،
فرهنگ فارسی هوشیار

اتقان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ استوار گری، استواری ‎ (مصدر) کاری محکم کردن استوار کردن کار، (اسم) استواری احکام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

اتقان در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِتْقان، محکمی، متانت، محکم کردن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید