معنی اتریش

اتریش
معادل ابجد

اتریش در معادل ابجد

اتریش
  • 911
حل جدول

اتریش در حل جدول

  • سرزمین دانوب آبی
  • کشور موسیقی
لغت نامه دهخدا

اتریش در لغت نامه دهخدا

  • اتریش. [اِ] (اِخ) نام قلعه ای به اندلس از اعمال ریه.

  • اتریش. [اُ] (اِخ) رجوع به اطریش شود.

فارسی به انگلیسی

اتریش در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید