معنی ابهت

ابهت
معادل ابجد

ابهت در معادل ابجد

ابهت
  • 408
حل جدول

ابهت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ابهت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اهمیت، بزرگی، جبروت، جلال، سطوت، شکوه، صولت، عظمت، فره، وقار
فرهنگ معین

ابهت در فرهنگ معین

  • بزرگی، بزرگواری، عظمت، تکبر، نخوت. [خوانش: (اُ بُ هَّ) [ع. ] (اِمص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ابهت در لغت نامه دهخدا

  • ابهت. [اُب ْ ب َ هََ] (ع اِ) بزرگی. (وطواط). بزرگواری. (دستوراللغه). شکوه. (مهذب الاسماء) (خلاص نطنزی). عظمت: امیر مسعود پس از خلعت علی میکائیل بباغ صدهزار رفت و بصحرا آمد و علی میکائیل بر وی گذشت با ابهتی هر چه تمامتر پیاده شد و خدمت کرد. (تاریخ بیهقی). این لشکر سوی نسا رفت با ابهتی و عدتی و آلتی تمام. (تاریخ بیهقی). فوجی با ابهتی نیکو که قاضی شیراز نبشته بود که آنجای مردم بتمام هست. (تاریخ بیهقی). وزیر برفت با حشمتی و ابهتی سخت تمام سوی هرات و با وی سواری هزار بود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ابهت در فرهنگ عمید

  • بزرگی، جلال، و شکوهی که باعث ترس و احترام در مخاطب می‌شود،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ابهت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ابهت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ابهت در فارسی به عربی

عربی به فارسی

ابهت در عربی به فارسی

  • محو کردن , محو شدن
فرهنگ فارسی هوشیار

ابهت در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

ابهت در فرهنگ فارسی آزاد

  • اُبهَّت و اُبْهَتْ، عظمت، نخوت، بزرگی، جلال و شکوه،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه