معنی ابهام

لغت نامه دهخدا

ابهام

ابهام. [اِ] (ع مص) پوشیده گذاشتن. مجهول بگذاشتن. بسته کردن کار. (زوزنی). بسته کردن. پوشیدن. || پوشیده گفتن. || پیچیدگی. بستگی. پوشیدگی. تاریکی. || دور کردن و راندن کسی را از کار. || مجهول و مطلق و بی قید گذاشتن چیزی را. || بند کردن دَر. || بسیاربهمی شدن و بهمی ناک گردیدن زمین. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) || ابهام امر؛ بسته و مشتبه شدن آن. || ابهام ارض، رویانیدن زمین گیاه بهمی را.

ابهام. [اِ] (ع اِ) انگشت ستبر و کوتاه دست یا پا از جانب انسی. نر. انگشت نر. (نصاب الصبیان). شصت. شَست. بزرگ انگشت. انگشت بزرگ. نرانگشت. (دستوراللغه). سترگ. انگشت سترگ. (مهذب الأسماء) (زمخشری). اِشتو. (مهذب الأسماء). ج، اَباهم، اباهیم.

فارسی به انگلیسی

ابهام‌

Ambiguity, Blurriness, Dimness, Gloom, Haze, Haziness, Mistiness, Obscurity, Opacity, Opaqueness, Vagueness

فرهنگ عمید

ابهام

مبهم بودن،
پیچیده بودن،
(اسم) (ادبی) در بدیع، به کار بردن کلماتی در نظم یا نثر که احتمال دو معنی متقابل داشته باشد، یعنی هم مدح باشد و هم ذم، مانندِ این شعر: ای خواجه ضیا شود ز روی تو ظلم / با طلعت تو سور نماید ماتم (رشیدالدین‌وطواط: حدائق‌السحر فی‌دقائق‌الشعر)، ذووجهین، محتمل‌الضدین،
(اسم) [قدیمی] انگشت شست،

حل جدول

ابهام

نامشخص بودن

عربی به فارسی

ابهام

شست , باشست لمس کردن یا ساییدن

فرهنگ معین

ابهام

(مص م.) پوشیده گذاشتن، پوشیده سخن گفتن، (اِ مص.) پوشیدگی، تاریکی، (اِ.) انگشت بزرگ، شست. [خوانش: (اِ) [ع.]]

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ابهام

پیچیدگی، سربستگی

مترادف و متضاد زبان فارسی

ابهام

آمیختگی، پیچش، پیچیدگی، تاریکی، تعقید، تیرگی، شبهه، عدم‌صراحت،
(متضاد) آشکاری، وضوح

فارسی به عربی

ابهام

سحب، سدیم، ضباب، غموض، علامه الاستفهام


دارای ابهام

مریب

فرهنگ فارسی هوشیار

ابهام

انگشت ستبر و کوتاه، پوشیده گذاشتن


انگشت ابهام

نر انگشت شست زهگیر


رفع ابهام

زدایش پیچیدگی از میان بردن پرخیدگی پرخید زدایی

فرهنگ فارسی آزاد

ابهام

اِبْهام، پوشیده گذاشتن و پوشیده گفتن، مجهول کردن امری، پیچیدگی، تاریکی و پوشیدگی،

اِبْهام، انگشت بزرگ دست یا پا (شست)، (جمع: اَباهِم)

معادل ابجد

ابهام

49

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری