معنی ابهاج

ابهاج
معادل ابجد

ابهاج در معادل ابجد

ابهاج
  • 12
حل جدول

ابهاج در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ابهاج در لغت نامه دهخدا

  • ابهاج. [اِ] (ع مص) شاد کردن. (مصادر بیهقی) (زوزنی). شاد و مسرور ساختن. || شادی کردن. شاد شدن. || ابهاج ارضی، صاحب نبات زیبا گردیدن زمینی. || خوب و نیکو گردیدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

ابهاج در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِبْهاج، مَسرُور کردن، شاد گردانیدن، شادی و سرور،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید