معنی ابره

ابره
معادل ابجد

ابره در معادل ابجد

ابره
 • 208
حل جدول

ابره در حل جدول

 • هم سوزن خیاطی است و هم نیش عقرب
فرهنگ معین

ابره در فرهنگ معین

 • (اُ رِ) (اِ.) هوبره، آهوبره.
 • (اَ رِ) (اِ.) لباس، بخش بیرونی لباس.
لغت نامه دهخدا

ابره در لغت نامه دهخدا

 • ابره. [اِ رَ] (ع اِ) نیش کژدم. نیش مار. نیش تیغ. هر نیش که باشد. || سوزن. || تیزنای رونکک (یعنی کونه ٔ آرنج). (مهذب الاسماء). تیزه ٔ آرنج. || استخوان پی پاشنه. تندی پاشنه. || نهال مقل. || سخن چینی. || درختی است مانند درخت انجیر. ج، اِبَر، اِبار، اِبرات. توضیح بیشتر ...
 • ابره. [اِرَ] (اِخ) نام رودی به اسپانیا که از سرقسطه گذرد و به دریای متوسط افتد. توضیح بیشتر ...
 • ابره. [اِ رَ] (اِخ) شهری به مرسیه.

 • ابره. [اَ رَ / رِ] (اِ) توی زبرین قبا و کلاه و مانند آن. تای رویین از جامه. رویه. ظهاره. اَفره. رو. رووَه. آوره. خلاف آستر و بطانه:
  عارضش را جامه پوشیده ست نیکوئی ّ و فر
  جامه کآنرا ابره از مشک است وزآتش آستر
  طرفه باشد مشک پیوسته به آتش سال و ماه
  آتشی کو مشک را هرگز نسوزد طرفه تر.
  عنصری.
  نار ماند بیکی سفرگک دیبا
  آستر دیبه زرد ابره ٔ آن حمرا
  سفره پرمرجان تو بر تو تا بر تا
  دل هر مرجان چون لؤلؤک لالا
  سر او بسته به پنهان ز درون عمدا
  سر ماسورگکی در سر او پیدا. توضیح بیشتر ...
 • ابره. [اِ رَ / رِ] (اِ) نوبر. نوباوه.

 • ابره. [اَ رَ / رِ] (اِ) ابرمُرده. اَبر. اسفنج. رغوهالحجامین. نشکرد گازران. توضیح بیشتر ...
 • ابره. [اُ رَ / رِ] (اِ) هوبره. حُباری ̍. آهوبره. چرز. چال. توغدری:
  روزی که بازِ قهر تو پرواز می کند
  در چنگ او عقاب فلک کم ز ابره است.
  ظهیر فاریابی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ابره در فرهنگ عمید

گویش مازندرانی

ابره در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی آزاد

ابره در فرهنگ فارسی آزاد

 • اِبْرَه، سوزن، عقربک مغناطیسی در قطب نما و نظائر آن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید