معنی ابتهاج

ابتهاج
معادل ابجد

ابتهاج در معادل ابجد

ابتهاج
  • 412
حل جدول

ابتهاج در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ابتهاج در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • خوشحالی، خوشی، سرور، شادمانی، شادی، فرح، مسرت
فرهنگ معین

ابتهاج در فرهنگ معین

  • (مص ل. ) شاد شدن، شادمان گردیدن، (اِمص. ) شادی، خوشی، راه راست خواستن، گشاد کردن راه. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ابتهاج در لغت نامه دهخدا

  • ابتهاج. [اِ ت ِ] (ع مص) شادی. شادمانی. (نطنزی). فرَح. مسرت. سرور. ابتهاش. اجتذال. شاد شدن. (زوزنی). شادی نمودن. شادمان شدن: و مرا از دوستی تو چندان مسرت و ابتهاج حاصل است که هیچ چیز در موازنه ٔ آن نیاید. (کلیله و دمنه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ابتهاج در فرهنگ عمید

  • شاد شدن، شادی کردن، شادی، شادمانی، خوشی، خرمی، خوشحالی،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ابتهاج در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ابتهاج در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

ابتهاج در نام های ایرانی

  • پسرانه، شادمانی، خوشی
عربی به فارسی

ابتهاج در عربی به فارسی

  • هلهله , شادی , جشن , شادمانی
فرهنگ فارسی هوشیار

ابتهاج در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

ابتهاج در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِبْتهاج، شاد شدن، شادمانی.

    َ
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید