معنی ابابیل

ابابیل
معادل ابجد

ابابیل در معادل ابجد

ابابیل
 • 46
حل جدول

ابابیل در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ابابیل در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ابابیل در فرهنگ معین

 • دسته های پراکنده، دسته - دسته، گروه مرغان، پرستوها، چلچله ها. [خوانش: (اَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ابابیل در لغت نامه دهخدا

 • ابابیل. [اَ] (ع ص، اِ) ج ِ اِبال و اِباله و اَباله و ابّیل و ابّول و ایبال. و نیز گفته اند این کلمه جمعی است بی واحد. دسته های پراکنده. گروههای متفرق. دسته دسته. گروه گروه.
  - طیر ابابیل، گله های مرغان. جفاله جفاله. ابوعبیده گوید واحد آن ابیل است و ابوجعفر رواسی بر آن است که واحد ابابیل ابول باشد. (المزهر).
  || در تداول فارسی، پرستو. پرستوک. خطاف. چلچله. پیلوایه. پلستک. پالوانه. حاجی حاجی. بادخورک. بالوایه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ابابیل در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ابابیل در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

ابابیل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تک ندار گروه ها، گله گله، پرستو با خوراک بالوایه دمسنجه (اسم) جمع: ابال اباله اباله ابیل ابول (که هیچیک از آنها در فارسی مستعمل نیست) و گفته اند جمعی است بی مفرد. دسته های پراکنده گروه های متفرق: طیرابابیل دسته های مرغان، پرستو پرستوک خطاف چلچله بابیل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

ابابیل در فرهنگ فارسی آزاد

 • اَبابیل، فوج فوج، دسته دسته، گروههای جدا (مفرد: اَبال، اِبالَه، اِبیل).
  َ. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید