معنی آیینه دق

آیینه دق
معادل ابجد

آیینه دق در معادل ابجد

آیینه دق
  • 180
حل جدول

آیینه دق در حل جدول

  • کنایه از شخص عبوس
فرهنگ معین

آیینه دق در فرهنگ معین

  • آیینه ای که چهره انسان را زرد و نحیف نشان دهد، کنایه از: آدم عبوس و ترشرو. [خوانش: (~ء دِ) (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آیینه دق در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کنایه از شخص عبوس و غمگین
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید