معنی آیه

آیه
معادل ابجد

آیه در معادل ابجد

آیه
 • 16
حل جدول

آیه در حل جدول

 • جمله قرآنی
مترادف و متضاد زبان فارسی

آیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آیت، علامت، مارک، نشان، نشانه
فرهنگ معین

آیه در فرهنگ معین

 • (یِ) [ع.] (اِ.) آیت. ج. آیات.
لغت نامه دهخدا

آیه در لغت نامه دهخدا

 • آیه. [ی َ] (ع اِ) آیت. ج، آیات، آی.
  - آیه ٔ حجاب، آیه ٔ سی و یکم سوره ٔ نور 24.
  - آیه ٔ سجده، هر یک از چهار آیت ذیل: آیه ٔ 15 از سوره ٔ 32. آیه ٔ 37 از سوره ٔ 41. آیه ٔ 62 از سوره ٔ 53. آیه ٔ 19 از سوره ٔ 96.
  - آیه ٔ سخّر، آیه ٔ 12 از سوره ٔ 16.
  - آیه ٔ شهاده، آیه ٔ هیجدهم از سوره ٔ آل عمران 3.
  - آیه ٔ فتح، آیه ٔ اول از سوره ٔ فتح 48.
  - آیه ٔ نور، آیه ٔ سی و پنجم از سوره ٔ نور 24.
  - آیه ٔ و ان یکاد، آیه ٔ پنجاه و یکم از سوره ٔ القلم 68:
  حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
  و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آیه در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • نشانه، یادگار، چمراس، نشانی
فارسی به انگلیسی

آیه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آیه در فارسی به ترکی

نام های ایرانی

آیه در نام های ایرانی

 • دخترانه، هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابهای آسمانی، نشانه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آیه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ نشان نشانه، گواه، چمراس (اسم) آیت جمع: آیات.
فارسی به ایتالیایی

آیه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید