معنی آینده

آینده
معادل ابجد

آینده در معادل ابجد

آینده
 • 70
حل جدول

آینده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آینده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آتی، آتیه، آجل، بعدی، مستقبل، واردشونده،
  (متضاد) گذشته، رونده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آینده در فرهنگ معین

 • کسی یا چیزی که می آید. 2- داخل شونده، زمان پس از حال. [خوانش: (یَ دِ) (اِفا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آینده در لغت نامه دهخدا

 • آینده. [ی َ دَ / دِ] (نف، اِ) آنکه آید:
  زآنکه عشق مردگان پاینده نیست
  چونکه مرده سوی ما آینده نیست.
  مولوی.
  || وارد. || مستقبل. مستقبله. قادم. قادمه. آتی. آتیه. زمان پس از حال. وقتی که نیامده است: آینده نیامده ست و بگذشته گذشت.
  - آینده و رونده، صادر و وارد.
  - سال آینده،عام قابل. عام مقبل. سال دیگر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آینده در فرهنگ عمید

 • زمان بعد از حال،
  (اسم) (ادبی) در دستور زبان، فعلی که بر زمانِ پس از حال دلالت دارد،
  کسی که از جایی بیاید،
  آنچه بعد بیاید،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آینده در فارسی به انگلیسی

 • Coming, Comer, Future, Hereafter, Intended, Futurity, Next, Outlook, Prospective, Prospects, Remote, Unborn, Upcoming. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

آینده در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آینده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) آنکه آید آنچه آید، وارد، مستقبل آتی زمان پس از حال. یا آینده و رونده. وارد و صادر کسانی که وارد شوند و کسانی که خارج گردند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

آینده در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید