معنی آگاهانه

آگاهانه
معادل ابجد

آگاهانه در معادل ابجد

آگاهانه
  • 83
حل جدول

آگاهانه در حل جدول

فرهنگ عمید

آگاهانه در فرهنگ عمید

  • از روی آگاهی، مانند آگاهان، دانسته،
فارسی به انگلیسی

آگاهانه در فارسی به انگلیسی

  • Deliberate, Conscious, Consciously, Deliberately, Informed, Knowingly, Knowledgeably, Purposely, Wide-Awake, Witting, Wittingly. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید