معنی آگاهانه

فرهنگ عمید

آگاهانه

از روی آگاهی، مانند آگاهان، دانسته،

حل جدول

آگاهانه

دانسته، ارادی

دانسته


دانسته

آگاهانه

فارسی به انگلیسی

آگاهانه‌

Deliberate, Conscious, Consciously, Deliberately, Informed, Knowingly, Knowledgeably, Purposely, Wide-Awake, Witting, Wittingly

واژه پیشنهادی

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

عمداً

دانسته، آگاهانه

انگلیسی به فارسی

unawares

ناخود آگاهانه


unaware

ناخود آگاهانه


informatics

خودکاری آگاهانه

انفورماتیک، خودکاری آگاهانه


informatique

خودکاری آگاهانه

انفورماتیک، خودکاری آگاهانه


Informed consent

رضایت نامه آگاهانه

فرهنگ فارسی هوشیار

قصدا

آگاهانه خواستی

فناوری اطلاعات

informatics

خودکاری آگاهانه، انفورماتیک، اطلاع رسانی

معادل ابجد

آگاهانه

83

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری