معنی آکورد

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آکورد

سازش، سازگاری، هم آهنگی

فرهنگ فارسی هوشیار

آکورد

انگلیسی ساز گاری سازش


آکورد ئون

فرانسوی شلاله از سازها (اسم) یکی از آلات موسیقی دارای زبانه های فلزی که بارتعاش در میایند و آنرا بوسیله سرانگشتان نوازند.

فرهنگ عمید

تونیک

ژاکت یا بلوز زنانۀ بلند که بخش بالای ران‌ها را هم می‌پوشاند،
داروی مقوی ویتامین‌دار،
(موسیقی) نخستین نت در یک گام،
(موسیقی) آکورد سه‌صدایی روی درجۀ اول،
(موسیقی) نت پایه در یک قطعۀ موسیقی،

معادل ابجد

آکورد

231

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری