معنی آوانس

آوانس
معادل ابجد

آوانس در معادل ابجد

آوانس
  • 118
حل جدول

آوانس در حل جدول

فرهنگ معین

آوانس در فرهنگ معین

  • [فر.] (اِ.) ارفاق، امتیاز.
فرهنگ عمید

آوانس در فرهنگ عمید

  • گذشت و اغماضی که در جریان کاری با نادیده گرفتن مقررات نسبت به کسی اعمال می‌کنند، ارفاق،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آوانس در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

  • پی شبها، پیش پرداخت، پیش مزد
فارسی به انگلیسی

آوانس در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آوانس در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آوانس در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی پیش پرداخت پیش مزد پیش بها
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید