معنی آوان

حل جدول

آوان

وقت، هنگام

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

آوان

58

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری