معنی آهوان

آهوان
معادل ابجد

آهوان در معادل ابجد

آهوان
  • 63
حل جدول

آهوان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

آهوان در لغت نامه دهخدا

  • آهوان. [هَُ] (اِخ) نام محلی کنار راه سمنان بدامغان، میان تیلستان و کلاته یعقوب در 266 هزارگزی طهران. توضیح بیشتر ...
  • آهوان. [هَُ] (اِ) ج ِ آهو:
    همه مرگ رائیم پیر و جوان
    که مرگ است چون شیر و ما آهوان.
    فردوسی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید