معنی آهن

آهن
معادل ابجد

آهن در معادل ابجد

آهن
 • 56
حل جدول

آهن در حل جدول

 • فلز حدادی، حدید، فلز پرمصرف، فلز ساختمانی
 • حدید، ستی، سنی، فلز حدادی، فلز پرمصرف، فلز ساختمانی
 • حدید، ستی، سنی
 • عنصر شماره 26
 • فلز پرمصرف
 • فلز حدادی
 • حدید
 • فلز پر مصرف
 • فلز ساختمانی
 • حدید، ستی، سنی، فلز حدادی، فلز پر مصرف، فلز ساختمانی
مترادف و متضاد زبان فارسی

آهن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پولاد، چدن، حدید، زنجیر، سلاح
فرهنگ معین

آهن در فرهنگ معین

 • (هُ) (اِ.) آهون، نقب.
 • فلزی است چکش خور که از معادن استخراج می شود و غالباً به شکل اکسید یا کربنات یا سولفوردوفرو وجود دارد و آن ها را در کوره می گدازند و آهن خالص به دست می آورند و آن جسمی است سخت و محکم، شمشیر، تیغ، زنجیر، هر سلاح آهنی [خوانش: (هَ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آهن در لغت نامه دهخدا

 • آهن. [هََ] (اِ) (از پهلوی آسین) گوهری کانی که بندرت خالص و غالباً مخلوط با سایر اجسام یافته میشود، و آن بیش از همه ٔ فلزات محتاج الیه آدمی و در تمام صنایع بکار است و در هر جای حتی در نباتات و آبهای معدنی نیز وجود دارد. حدید:
  نه پادیر باید ترا نه ستون
  نه دیوار خشت و نه زآهن درا.
  رودکی.
  تا کی کند او خارم تا کی زند او شنگم
  فرسوده شوم آخر گر آهن و گر سنگم.
  ابوشکور.
  به آهن نگه کن که برّید سنگ
  نرست آهن از سنگ بی آذرنگ. توضیح بیشتر ...
 • آهن. [هَِ] (ع ص) مال ِ قدیمی و موجود.

 • آهن. [هَُ] (اِ) آهون. نقب.

فرهنگ عمید

آهن در فرهنگ عمید

 • فلزی خاکستری‌رنگ، چکش‌خور و رسانای جریان الکتریسته که در هوای مرطوب به راحتی زنگ می‌زند. در ۱۵۳۰ درجه سانتی‌گراد گداخته می‌شود و در ۸۰۰ درجه نرم و سرخ می‌گردد. در صنعت کاربرد فراوان دارد،
  هر چیزی که از آهن ساخته شده باشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آهن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آهن در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

آهن در تعبیر خواب

 • آهن معمول به خواب دیدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر کسی بیند که آهن به وی دادند، دلیل که از متاع دنیا به قدر آن آهن کسی چیزی بدو بخشد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • هر آهن کسی به خواب بیند که آن به سبب صلاح دارد، از منسوب پادشاه بود. و اگر بیند که آهن از سنگ بیرون می آورد، دلیل کند ه او را سختی پیش آید. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

آهن در فرهنگ گیاهان

گویش مازندرانی

آهن در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

آهن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گوهری که بندرت خالص وغالباً مخلوط با سایر اجسام یافته میشود وآن بیش از همه فلزات محتاج الیه آدمی ودر تمام صنایع بکار میرود. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

آهن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید