معنی آهسته

آهسته
معادل ابجد

آهسته در معادل ابجد

آهسته
 • 471
حل جدول

آهسته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آهسته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آرام، بتدریج، بطی‌ء، تانی، درنگ، کند، ملایم، نرم، نرم‌نرمک، یواش،
  (متضاد) تند، سریع. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آهسته در فرهنگ معین

 • کند، آرام، ساکت، مهربان، باوقار، بردبار. [خوانش: (هِ تِ) (ص. ق. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آهسته در لغت نامه دهخدا

 • آهسته. [هَِ ت َ / ت ِ] (ص، ق) آرام. بی شرور: اوهر، شهرکیست به بر کوه نهاده و با آبهای بسیار، جائی بسیارکشت و مردمانی آهسته. (حدودالعالم).
  شتاب گیرد و گرمی بوقت پاداشن
  صبور گردد و آهسته گاه بادافراه.
  فرخی.
  بس آهسته و چابک و بخردند
  ز کنعان بامّید بار آمدند.
  شمسی (یوسف و زلیخا).
  - آهسته آهسته، نرم نرم:
  بساغر نقل کرد از خم شراب آهسته آهسته
  برآمد از پس کوه آفتاب آهسته آهسته.
  صائب.
  || نرم. بارفق. سردماغ. مقابل آشفته:
  گهی آرمده و گه آرغده
  گهی آشفته و گه آهسته. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آهسته در فرهنگ عمید

 • آرام، یواش، بی‌شتاب، دارای حرکت کند،
  بی‌سروصدا، با صدای کم و پایین،
  [قدیمی] متین، باوقار،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آهسته در فارسی به انگلیسی

 • Heavy, Dull, Easy, Leisurely, Light, Low, Glacial, Glacially, Heavily, Slow, Soft, Noiseless, Quietly, Sluggish, Tardy. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

آهسته در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آهسته در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

آهسته در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه