معنی آهار زدن

آهار زدن
معادل ابجد

آهار زدن در معادل ابجد

آهار زدن
  • 268
حل جدول

آهار زدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

آهار زدن در لغت نامه دهخدا

  • آهار زدن. [زَ دَ] (مص مرکب) آهاردن.

فارسی به انگلیسی

آهار زدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آهار زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) (آهارد خواهد آهارد بیاهار آهارنده آهارده) آهار زدن آهار کردن آهار مالیدن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید