معنی آهار

آهار
معادل ابجد

آهار در معادل ابجد

آهار
 • 207
حل جدول

آهار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آهار در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

آهار در فرهنگ معین

 • (اِ. ) مایعی که از نشاسته یا کتیرا درست می کنند و به پارچه می زنند تا سفت و براق شود. توضیح بیشتر ...
 • (اِ. ) گیاهی از تیره مرکبان جزو دسته پیوسته گلبرگ ها که اصل آن از مکزیک است و دارای گونه های متعدد زینتی است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آهار در لغت نامه دهخدا

 • آهار. (اِ) چیزی از نشاسته یا کتیرا یا صمغ و یالعاب خطمی و مانند آن که جامه و کاغذ و جز آن را بدان آغارند تا شخ ّ و محکم شود یا صیقل و مهره گیرد. شو. شوی. شوربا. پَت. خورش. آش. آش جامه. پالوده. بَت. آهر. تانه. بخیر. آغار. لعاب. و فعل آن آهاردن و آهاریدن و آهار دادن و آهار کردن و آهار زدن باشد در متعدی. و در لازم آهار شدن و آهار گرفتن:
  سوار بود بر اسبان چو شیر بر سر کوه
  پیاده جمله بخون داده جامه را آهار.
  عماره یا عنصری. توضیح بیشتر ...
 • آهار. (اِخ) نام گردنه ای میان شهرستانک و رودبار در ایالت تهران. || نام دره ای در ناحیه ٔ رودبار طهران و نام قریه ای در آن درّه در نزدیک قریه ٔ اوشان، و در این دره معادن سنگ گچ فراوانست. || نام یکی از آب راهه های جاجرود که در اوشان بجاجرود پیوندد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آهار در فرهنگ عمید

 • ماده‌ای مرکب از نشاسته، کتیرا، و مانند آن که به پارچه یا کاغذ می‌زنند تا محکم، سفت و براق شود،. توضیح بیشتر ...
 • گلی درشت و پُربرگ به رنگ‌های مختلف سفید، زرد، سرخ کم‌رنگ. بلندی بوته‌اش به نیم‌متر می‌رسد. آن را در باغچه‌ها می‌کارند و گیاه یک‌ساله است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آهار در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

آهار در نام های ایرانی

 • دخترانه، گلی مرکب با گل برگهای پیوسته به رنگهای سفید، قرمز، نارنجی، صورتی، یا دو رنگ که انواع گوناگون کمپر و پرپر دارد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید