معنی آنیون

آنیون
معادل ابجد

آنیون در معادل ابجد

آنیون
  • 117
حل جدول

آنیون در حل جدول

فرهنگ معین

آنیون در فرهنگ معین

  • (یُ) [فر.] (اِ.) یون مثبت. مق. کاتیون.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید