معنی آنی

آنی
معادل ابجد

آنی در معادل ابجد

آنی
 • 61
حل جدول

آنی در حل جدول

 • موقت، موقتی، فوری، بی درنگ
 • فوری
 • زود، فوری
مترادف و متضاد زبان فارسی

آنی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بلافاصله، دردم، فوراً، فوری، فی‌الفور، زودگذر، موقتی، موقت،
  (متضاد) دیرپا. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آنی در لغت نامه دهخدا

 • آنی. (اِخ) نام شهر و دژی استوار به ارمینیه، میان خلاط و گنجه. توضیح بیشتر ...
 • آنی. (ع ص) آن. آب بغایت گرم. (مهذب الاسماء). || مرد بغایت بردبار. توضیح بیشتر ...
 • آنی. [نی ی] (ع پسوند) َانی. در بعض کلمات عرب بجای یاء نسبت آید، چون صنعانی، منسوب بصنعاء. توضیح بیشتر ...
 • آنی. (ص نسبی، ق) فی الفور. فوری. آناً.

 • آنی. (پسوند) َانی. حرف نسبت است چون یاء: خسروانی. کیانی. کاویانی. پهلوانی، بجای خسروی و کیی و کاوَیی و پهلوی:
  ببخشای بر پهلوانی ّ من
  بدین بازوی خسروانی ّ من.
  فردوسی.
  برافراشته کاویانی درفش
  همایون همان خسروانی درفش.
  فردوسی.
  یکی پهلوانی نهادند خوان
  نشستند بر خون او فرّخان.
  فردوسی.
  کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت
  ببار آمد آن خسروانی درخت.
  فردوسی.
  پیاده بدینسان ز پرده سرای
  برنجیدت آن خسروانی دو پای. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آنی در فرهنگ عمید

 • موقت، موقتی،

  فوری، بی‌درنگ،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آنی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • بیدرنگ، زودگُذر، گُذرا
فارسی به انگلیسی

آنی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آنی در فارسی به ترکی

عربی به فارسی

آنی در عربی به فارسی

 • انی , همبود , باهم واقع شونده , همزمان
ترکی به فارسی

آنی در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آنی در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

آنی در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید