معنی آنه

آنه
معادل ابجد

آنه در معادل ابجد

آنه
 • 56
حل جدول

آنه در حل جدول

 • پول خرد هندى
 • یک شانزدهم قیراط
 • پول خرد هندی
 • پول خردهندوستان، یک شانزدهم قیراط
فرهنگ معین

آنه در فرهنگ معین

 • پسوند ساختن قید از صفت: مردانه، دلیرانه، گاه به آخر اسم و صفت ملحق گردد به معنای ذیل: مانند، مثل، لایق، متعلق به، منسوب به، در حال، در وقت، به صفت. [خوانش: (نِ یا نَ) (پس. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آنه در لغت نامه دهخدا

 • آنه. [ن َ / ن ِ] (هندی، اِ) شانزده یک ِ قیراط: الماسی بوزن پنج قیراط و دو آنه. || شانزده یک ِ روپیه. توضیح بیشتر ...
 • آنه. [ن ِه ْ] (ع ص) بسختی نفس کشنده. نالنده از گرانی بار.

 • آنه. [آن ْ ن َ] (ع ص) زن ناله کننده. مُتاعَمه. متوجّعه. || (اِ) بکنایه، گوسفند ماده. || کنیز. توضیح بیشتر ...
 • آنه. [ن َ / ن ِ] (پسوند) َانه. چون در آخر اسماء ملحق شود دلالت کند بر یکی از معانی ذیل: مانند. مثل. چون. بطور. بگونه ٔ. لائق. درخور. سزاوار. متعلق به. مال. منسوب به. در حال. در وقت. بصفت. هر یک:
  مستانه:
  اندرین بود که از مستی و از غایت شرم
  خواب مستانه در آن لحظه درآورد حشر.
  سنائی.
  ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
  با من راه نشین باده ٔ مستانه زدند.
  حافظ.
  یک ناله ٔ مستانه ز جائی نشنیدیم
  ویران شود آن شهر که میخانه ندارد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آنه در فرهنگ عمید

 • سکۀ رایج هندوستان، معادل یک‌شانزدهم روپیه،
گویش مازندرانی

آنه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

آنه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید