معنی آند

آند
معادل ابجد

آند در معادل ابجد

آند
  • 55
حل جدول

آند در حل جدول

  • کوهی در شیلی
  • رشته کوهی در آمریکا
  • قطب مثبت باتری
  • رشته کوه آمریکا، خدای بابلی، قطب مثبت
فرهنگ معین

آند در فرهنگ معین

  • (نُ دْ) [انگ. ] (اِ. ) مسیری که جریان برق مثبت طی می کند تا در قطب منفی وارد الکترولیت شود. اصطلاحاً قطب مثبت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آند در فرهنگ عمید

  • قطب مثبت باتری الکتریکی و مانند آنه، جریان برق،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آند در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

آند در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آند در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید