معنی آنالیز

فارسی به ترکی

ترکی به فارسی

آنالیز

آنالیز

حل جدول

آنالیز

تجزیه و تحلیل

تحلیل ریاضی

تحلیل

تجزیه


دیفرانسیل، آنالیز

شاخه ای از ریاضیات عالی


دیفرانسیل ، آنالیز

شاخه ای از ریاضیات عالی


پایه‌گذار آنالیز

فرما


آنالیز ، لگاریتم

مبحثی در ریاضی


پایه‌گذار حساب آنالیز

فرما

فرهنگ معین

آنالیز

عمل تجزیه فیزیکی یا منطقی جسم، تجزیه، شاخه ای از علم ریاضی که به مطالعه رفتار توابع از نظر حد و پیوستگی و مشتق پذیری و غیره می پردازد، فهرست بندی داده های یک مسئله و داده های دیگر مربوط به آن و سپس جست و جوی هدف با مشخص کردن [خوانش: [فر.] (اِ.)]

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آنالیز

آناکاوی، واکافت، واکاوی

فرهنگ فارسی هوشیار

آنالیز

فرانسوی واکافت آناکاوی

فارسی به انگلیسی

معادل ابجد

آنالیز

99

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری