معنی آمیرال

آمیرال
معادل ابجد

آمیرال در معادل ابجد

آمیرال
  • 282
حل جدول

آمیرال در حل جدول

  • دریانورد فرانسوى
فرهنگ عمید

آمیرال در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آمیرال در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

آمیرال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرمانده کشتیها در نیروی دریائی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید