معنی آمیخته

آمیخته
معادل ابجد

آمیخته در معادل ابجد

آمیخته
 • 1056
حل جدول

آمیخته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آمیخته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • درهم، عجین، قاطی، مختلط، مخلوط، مرکب، معجون، ممزوج، ناسره،
  (متضاد) سره. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آمیخته در لغت نامه دهخدا

 • آمیخته. [ت َ / ت ِ] (ن مف / نف) درهم کرده. مخلوط. ممزوج. مشوب. مختلط. ملبوک. آگسته. مدوف:
  طلخی و شیرینیش آمیخته ست
  کس نخورد نوش و شکر بآپیون.
  رودکی.
  - آمیخته تر بودن باکسی یا چیزی، سازگارتر، مألوف تر، مأنوس تر بودن با آن:
  ای رفیقان سخن راست بگویم شنوید
  طبع من باری، با شوّال آمیخته تر.
  فرخی.
  - آمیخته شدن، درهم شدن. اختلاط. (زوزنی). امتزاج. تمازج. التیاث. اِخلاص. تألف. تهویش. تأشّب. ارتباک. تهاوش. تهوش. توضیح بیشتر ...
 • آمیخته. [ت َ / ت ِ] (اِ) جامه ای که جولایان پوشند.

فرهنگ عمید

آمیخته در فرهنگ عمید

 • درهم‌ریخته، درهم‌کرده، درهم‌شده، مخلوط،
فارسی به انگلیسی

آمیخته در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آمیخته در فرهنگ فارسی هوشیار

 • در هم کرده، مخلوط، مختلط، ممزوج
فارسی به ایتالیایی

آمیخته در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید