معنی آمون

آمون
معادل ابجد

آمون در معادل ابجد

آمون
 • 97
حل جدول

آمون در حل جدول

 • از خدایان مصرى
 • خدای خورشید مصریان قدیم
فرهنگ معین

آمون در فرهنگ معین

 • (ص.) پر، مملو، لبالب.
لغت نامه دهخدا

آمون در لغت نامه دهخدا

 • آمون. (اِ) مخفف پیرامون.

 • آمون. (ص) پُر. لب ریز. لبالب. مملو. (برهان).

 • آمون. (اِخ) جیحون. آمل. آمو. آموی:
  چو از رود آمون گذشت آن سپاه
  برآمد هیاهو ز ماهی بماه.
  هاتفی.
  آن رود که خوشتر است از آمون
  بی شبهه که هست رود سیحون.
  ؟ (از فرهنگها). توضیح بیشتر ...
 • آمون. (اِخ) نام خدای مصریان قدیم، و کلمه ٔ آمین عربی را (که امروز به معنی برآور، روا فرما، استجابت کن است) حدس میزنند که همین آمون باشد. || نام چهاردهمین پادشاه یهودا، پسر مِنسه که در 22 سالگی بسال 642 ق. م. بسلطنت رسید. || نام یکی از شهرهای قدیم بمصر علیا. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

آمون در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

آمون در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید