معنی آموت

آموت
معادل ابجد

آموت در معادل ابجد

آموت
 • 447
حل جدول

آموت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آموت در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

آموت در فرهنگ معین

 • (اِ.) آشیان، آشیانه. لانه پرندگان شکاری.
لغت نامه دهخدا

آموت در لغت نامه دهخدا

 • آموت. (اِ) آشیان مرغان شکاری مانند باز و عقاب و شاهین. آشیانه:
  بر قله ٔقاف بخت و اقبال
  آموت عقاب دولت تست.
  منجیک.
  و الموت، مرکب از آلُه ْ به معنی عقاب و موت مخفف آموت به معنی آشیان است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آموت در فرهنگ عمید

 • آشیانۀ پرندگان شکاری، آشیان: بر قلهٴ قاف بخت و اقبال / آموت عقاب دولت توست (منجیک: شاعران بی‌دیوان: ۲۲۰)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آموت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) آشیان مرغان شکاری مانند باز و عقاب آشیانه: بر قله قاف بخت و اقبال آموت عقاب دولت تست (منجیک) . توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

آموت در واژه پیشنهادی

 • خورنده قلب گناه کاران در گذشته به شکل کروکودیل، شیر و کرگدن نمایش داده می شد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید