معنی آمنه

آمنه
معادل ابجد

آمنه در معادل ابجد

آمنه
 • 96
حل جدول

آمنه در حل جدول

 • مادر حضرت محمد (ص)
فرهنگ معین

آمنه در فرهنگ معین

 • (مِ نِ یا نَ) [ع.] (اِ.) مؤنث آمِن، نام مادر حضرت محمد (ص).
 • (مَ نِ یا نَ) (اِ. ) = امنه: پشته هیزم، پشتواره هیزم، توده خرمن هیزم شکافته. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آمنه در لغت نامه دهخدا

 • آمنه. [م َ ن َ / ن ِ] (اِ) اَمَنه. پشته ٔ هیزم:
  از آنکه گفتم کوه خشک مرا ملک است
  بخشک چوبی مالک کشید بر دارم
  هزار آمَنه هیزم همه ز کوه خشک
  نهاده اند در انبار و من در انبارم.
  سوزنی. توضیح بیشتر ...
 • آمنه. [م ِ ن َ] (اِخ) نامی است زنان عرب را و ازجمله آمنه ٔ بنت عبدالمطلب و آمنه ٔ بنت وهب بن عبدمناف زوجه ٔ عبداﷲبن عبدالمطلب مادر رسول صلوات اﷲعلیهما متوفّات 48 پیش از هجرت. و آمنه ٔ بنت ابی سفیان، زوجه ٔ پیغامبر صلوات اﷲ علیه. و نام هفت صحابیه. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

آمنه در نام های ایرانی

 • دخترانه، نام مادر پیامبر (ص)، مونث آمن به معنای بانوی نترس، زن دلیر، خانم استوار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آمنه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ ازنامها، نترس، پارسی است برابر با پشته ای هیزم (اسم) پشته هیزم پشتواره هیزم توده خرمن هیزم شکافته. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

آمنه در فرهنگ فارسی آزاد

 • آمِنَه، دختر وَهَبْ اِبن عَبدِ مَناف و والده ء مُکرمّه حضرت محمد که در زمان طفولیتِ آن حضرت در مراجعت از مدنیه به مکّه رحلت فرمودند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه