معنی آمرزنده

آمرزنده
معادل ابجد

آمرزنده در معادل ابجد

آمرزنده
  • 307
حل جدول

آمرزنده در حل جدول

فرهنگ معین

آمرزنده در فرهنگ معین

  • (مُ دِ) (ص فا.) بخشاینده، غفور.
لغت نامه دهخدا

آمرزنده در لغت نامه دهخدا

  • آمرزنده. [م ُزَ دَ / دِ] (نف) غافر. بخشاینده. عَفُوّ. غفور.

فرهنگ عمید

آمرزنده در فرهنگ عمید

  • بخشاینده و درگذرنده از گناه بندگان، از صفات خداوند،
فارسی به انگلیسی

آمرزنده در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آمرزنده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) بخشاینده غفور آمرزگار.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید