معنی آمدوشد

آمدوشد
معادل ابجد

آمدوشد در معادل ابجد

آمدوشد
  • 355
حل جدول

آمدوشد در حل جدول

  • مراوده، آمدوشد
مترادف و متضاد زبان فارسی

آمدوشد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ایاب‌وذهاب، تردد، رفت‌وآمد، مراوده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید